Kronika rodu Prokopů


Rodina Prokopů - jedná se o starý selský rod, který pochází z č.p. 113. Kroniku počal psát p. Prokop Prokop, roku 1921.

Kronika zahrnuje rodinné záznamy a záznamy o dění v obci a okolních místech. V následujících článcích jsou uvedeny některé kapitoly z tohoto díla.
 

Výběr z kroniky


ROK 1920

Zima toho roku byla mírná, začalo se brzy sít. Doselo se 4. dubna brambory a řepa se dosázely 17. dubna. Obilí a krmení bylo pěkné tak, že se ku konci dubna již jetele síkly. My jsme přivezli jetel ponejprv dne 29. dubna, měli jsme jetele pod Hájky u Černých strany u Mlejnců na Vrchu za Humny. Pod Hájky již již 4/5 proléhal. Dne 3.5. jsme začali dělat rybník pod Hájky. Roku toho dne 15. února byl zastřelen Tomášek Jindrů. Byl to syn mého bratra Václava, který se doženil k Jindrovům na usedlost za Heřmaní nad zastávkou. Byl to velice hodný hoch asi 18 roků stár. Bratr měl jenom jeho pak dvě dcery. Dne 18 března zemřel Kouba František bratr mé ženy rolník ve Žďáře ve stáří as 36 roků. Neměl nikdy mnoho zdraví vzdor tomu byl v čas míru odveden a přeložen do náhradní zálohy. Ve válce musel také narukovat nebyl tam však dlouho, rozstonal se tam a byl propuštěn. Toho roku byl začátkem ledna veliký vítr on šel zavírat vrata u stodoly, které otevřel, vítr však vrata vyhodil a vrata na něho padla a jelikož byl již hodně nemocen to mu dodalo a uspíšilo jeho smrt. Byl to hodný člověk ostaly po něm 4 malé dítky 3 holky a jeden chlapec. V květnu bylo velice pěkné počasí obilí se rychle vyvinulo tak, že žita již na začátku května již kvetla. Pšenice již ku konci května se metaly a kvetly. Na sena se šlo již 3. června a bylo ho dost. Dne 13. června byla slavnost u nás odhalení pomníku padlým vojínům ve světové válce, která byla od 26. července r. 1914 až do konce r. 1918. Pomník tam byl postaven se sbírky občanů pak ze zisku slavnosti při odhalení pomníku. Pořad slavnosti byl následující. Dopoledne byla sloužená mše svatá v Budičovické kapli farářem Němcem z Heřmaně, který pomník posvětil a měl případnou řeč. Pak měl slavnostní řeč řečník Tomáš Soukup rodem ze samot nad Maletici u Hůrek takto právník a výborný řečník pak převzal starosta obce pomník do obecní zprávy, starostou byl Vojtěch Bečvář domkář č. 14 ve Skalách, odpoledne pak byla slavnost a taneční zábava na Pelikánouc zahradě při tom také divadlo večer pak taneční zábava ve Skalách. Při slavnosti asistoval Sbor dobrovolných hasičů. Pomník byl postaven vedle kapličky na návsi proti Maršů. Roku 1930 byl přeložen na nynější místo pod kapličku. Pomník dělal kameník z Protivína za obnos tuším 1400 Kč. Léto bylo přiměřené obilí žito a pšenice pěkné, ječmen a oves prostřední. Sena dost jetele prvního taky dost druhého jetele a otavy prostředně jetele se nechalo hodně na semeno. Dne 13. září se dovezl poslední jetel na semeno. Před tím přišel pěkný déšť bylo ho již třeba vše se začalo zelenat hlavně jetele v strništích. Dne 12. září se odhaloval pomník padlým vojínům ve světové válce ve Skalách. Pořad slavnosti byl ten samý jako v Budičovicích jenom, že mši sv. a svěcení pomníku prováděl kaplan Štěpán Pařízek z Protivína na místo V. Němce faráře z Heřmaně. Ten sem jel na tuto slavnost jenomže se mu stala nehoda, splašili se koně v povozu ve kterém sem on jel on mezi jízdou vyskočil z vozu a poranil se tak, že se vrátil a muselo se jet pro svrchu jmenovaného Š. Pařízka. Slavnostní řečník byl též jiný, bratr Tomáše Soukupa, který měl řeč v Budičovicích legionář. Pomník ve Skalách byl dražší a byl zhotoven v Prachaticích. Podzimek byl suchý krásný vše se řádně udělalo a zaselo, oralo se ještě na Silvestra. Ceny dobytka hovězího na maso živá váha 10Kč až 12Kč jeden kg do chovu 14 až 16Kč za jeden kg živé váhy vepřové 12 až 16 Kč jeden kg mrtvé váhy. Obilí bylo ještě pod uzávěrou to znamenalo, že se nemohlo volně prodávat. Ten stav byl hned z války a sice od začátku roku 1915. Stát stanovil ceny za tyto ceny se muselo státu odevzdávat pod ruku se prodávalo ještě jednou tak draho. Toho roku byly maximální ceny žito a pšenice 140 Kč s prémiemi 190 Kč to znamenalo kdo prodal přes stanovené množství dostával podle množství premie. Ječmen a oves po 140 Kč. Máslo bylo až 52 Kč jeden kg, vejce až 1 Kč 20h.

 


ROK 1921

( str. 47 - 50 )

Celý leden byl bez sněhu a rozmrznuto oralo se. Dne 30. ledna byl nalezen na dvoře doma František Svatek syn Tomáše Svatka rolníka ve Skalách č. 4 mrtev. Od Havla minulého roku až do konce ledna t.r. byla skoro ve všech obcích slintavka a kulhavka. Nemoc měla průběh mírný u nás byla na šesti místech my ji však neměli. Trhy na dobytek byly zapovězeny. Únor byl velice mírný a začátkem března se již selo. Lidi měli zaseto do svátků velikonočních, které byly dne 27 a 28 března. Obilí ozimé bylo do konce března pěkné vzdor tomu, že bylo hromada holomraznic přece se dobře drželo to bylo následkem toho, že bylo sucho. Sucho bylo až do 15. dubna odpoledne začal po velké zimě padat sníh a padal druhého dne dopoledne. Ke konci dubna začaly přeháňky a hezky napršelo. Kveten byl pěkný na úrodu až ku konci bylo trochu sucho. Dne 6 května zemřel Vojtěch Bečvář domkář č. 14 ve Skalách a první starosta ze všeobecného hlasovacího práva do obci. Sena bylo tak prostředně dělaly se dosti dlouho pro špatné počasí. V červnu byly studena tak, že druhý jetele málo rostly. Žně začaly v polovici července. Na to přišly velká horka tak, že to všeho najednou uzrálo a 2 srpna jsme měli všeho posečeno a dovezeno bylo všeho už 6. srpna my jsme vozili déle, protože nám ostalo as 14 for obilí venku, které se do stodoly nemohlo vejít a mlátili jsme ho z pole. Již před žněmi bylo skoro sucho přes žně to vyschlo nadobro tak, že po žních bylo velké sucho. Dne 14 a 15 srpna hodně napršelo tak, že se dobře oralo a vše obživlo 21 srpna opět hodně napršelo a bylo dost vláhy. Následkem such a slintavky a pak již rozmnožení dobytka, který byl za války zdecimován klesly hned po vánocích ceny hovězího dobytka tak, že se prodával jeden kg živé váhy za 10,9,8,7 a v srpnu byl již jenom za 5Kč jeden Kg živé váhy a méně. Koňský i vepřový dobytek taky klesl hříbata se prodávala za 1000Kč až 3000. V předešlém roce jsem zapomněl uvést ceny dobytka koňského. Koňský dobytek byl válkou velice zdecimován tak, že měl po válce velké ceny prodával se pěkný dospělý kůň až za 14 000 i více hříbata za 6 000 i více. Vepřový dobytek též v cenách poklesl. Po svrchu uvedených deštích přirostli ještě otavy. Jetele též narostli ještě k seči. Brambor a řepy bylo prostředně. Vše se dobře na podzim udělalo, bylo výborné počasí a brzo se též domlátilo. My jsme domlátili dne 30 listopadu to jsme mlátili posledně mlátičkou s jednoduchým čistěním a 3 koňským benzinovým motorem. Před vánoci byla bída o vodu hlavně na mletí ve mlýnech. Ještě bych zapomněl dne 24 června zemřel ve Skalách č. 26 rolník a dlouholetý starosta přes 20 roků Václav Fousek ve stáří 83 roků.Byl odměněn za Rakouska záslužným křížem. Jak jsem již podotknul v předešlém roce, že byla od roku 1915 zabavena vždy celá sklizeň obilí a stanovení ceny za něj, letos byla zabavena jenom část ostatní se mohlo prodávat volně. Mě bylo zabaveno 2547 kg. Zabavené se prodával jeden q žita a pšenice za 195 Kč ječmen za 185 Kč. Volné obilí se prodávalo jeden q pšenice po žních za 440 Kč žito za 400 Kč ječmen za 370 Kč. Jetel se prodával po 3 200 Kč/q. Sláma žitná dlouhá za 100 Kč/q. Seno se prodávalo za 300 Kč jeden q i dráže. Ceny obilí i jetele k novému roku opadávaly jetel se prodával při novém roce již jen za 2 000 Kč. Podsvinčata k novému roku velice zlevnila prodával se párek za 30-50. Na nový rok k nám nastoupil do služby Rus Šanta byl bojovník pod generálem Vragnerem, který bojoval a byl poražen proti bolševické vládě v Rusku. Takových tu bylo v republice tisíce poněvadž se do Ruska nesměli vrátit. O válce i po válce tu bylo spousta Ruských a Srbských zajatců, kteří tu byli v republice dávány na různé práce a i k hospodářům za čeledíny. My měli Poláka jménem Michal Sutský, který když se domů vrátil nám několikrát psal byl vyučen zedníkem a truhlářem. Tento rok byl výborný a nejlepší za mého hospodářství. Obilí bylo dost ceny vysoké dobytek též po novém roce slušně platil tak, že se tento rok nejvíce utržilo. Tento rok jsme koupili dohromady Viktora ve Skalách, Našinec, Maršouc a my mlátici parní složení za 40 000 Kč od nějakého Staška za Strakonic.
 


ROK 1924

Hned před vánoci napadlo mnoho sněhu. Leden byl velmi studený, únor též. Od 25 února do 5.března byla obnova sv. mise v Heřmani. Březen byl stále mokrý a studený. Dne 26 března.Dne 26 března měla pohřeb Anna Zelenková výměnkářka č. 1 ve Skalách ve stáří 56 roků.Setí se zdrželo a doseli jsme 26 dubna. Od té doby stále pršelo tak, že se brambory nemohli sázet. Dne 2.května zemřel Václav Jira syn Václava Jiry rolníka ve Skalách č.11 stár as 16 roků. Obilí se v této době prodávalo pšenice 175 Kč žito 160 Kč ječmen 160 Kč sláma rovná 35 kč za me. Do polovice května byly chladna pak začalo pěkné počasí a to trvalo až do konce května. Červen byl začátkem mokrý a vlažný až do konce. Sena byla hojnost a usušilo se do konce června. My jsme začali sít 9.června. Dne 25. června odstěhoval se z Heřmaně farář Němce rodák z Horažďovického okresu z Újezda, šel do penze byl již delší čas nemocen. Jeho hospodyně byla na Svaté Hoře na pouti o Svatodušních svátcích, kdež byla raněna mrtvicí zemřela v nemocnici v Příbrami a měla pohřeb ten den, když se farář stěhoval. Červenec byl do polovice pěkný často zapršelo. Žita jsme začali síct 17 července a dosíkli jsme je 24. července bylo jich 577 panáků. Žně se dělali dobře bylo přiměřené počasí a dodělali jsme je dne 19srpna mimo viky. Kdo se opozdil se žněmi špatně pak sklízel, neboť 20 srpna začalo pršet, otavy se dodělaly až 13září. Dne 18 září jsme začali sít. Od té doby bylo krásné počasí, brambory a řepa se výborně vybírali. Brambor jsme měli na Bábě a u Šranku. Od šranku jsme je vozily ponejprv do lihovaru do Dvorců. Lihovar tento byl knížecí pozemkovou reformou byl pronajat družstvu, které se za tou příčinou utvořilo z rolníků. Obilí ceny stouply tak, že se na zimu prodávala pšenice za 210Kč, ječmen 250Kč, oves 140Kč jeden me. Dobytek též přidražil a prodával se 1kg živé váhy za 7 až 8 Kč na maso také za tu cenu. Ku konci října zemřel nejstarší syn Matoušů (Rybáků) z Heřmaně. Obilí jsem prodal při mlácení, pšenici za 212 žito za 210, ječmen za 250 Kč za jeden me. Listopad byl dost studený, byl též sníh a led byl až 5cm silný. Poslední týden v listopadu nastala obleva a oralo se. Dne 4 prosince pršelo. Od začátku prosince byly až do svátků mlhy. Dne 7. prosince byla slavnost svěcení prostředního zvonu v Heřmani. Zvon prostřední praskl r. 1914 a nezvonilo se s ním. Když přišel do Heřmaně po faráři Němci administrátor Pařízek, ten začal na zvon vybírat, psal i do Ameriky rodákům heřmaňským a když sehnal potřebný obnos dal ulít nový zvon Pernerovi zvonaři v Budějovicích. Slavnosti svěcení zvonu se zúčastnilo velké množství lidu a dva sbory hasičské z Heřmaně a z Ražic. Zvon posvětil vikář Václav Železný, který byl také as 14 roků farářem v Heřmani. Musím podotknout, že za války sebrali na všech kostelích zvony. Dne 20 prosince jsme lovili ponejprv náš rybník, bylo tam 90 kusů kaprů a vážily 55kg. Po celý prosinec bylo bez sněhu, led byl silný až 10cm. Rok tento byl dobrý, obilí hodně, sena též, otavy a brambor prostředně. Ceny za obilí a dobytek byli slušný.
 


ROK 1925

Leden toho roku začal s pěkným počasem skoro celý leden byl bez sněhu mírně mrzlo cesty byly výborný na začátku měsíce se oralo. Obilí od na zimy cenami stoupalo až do konce ledna podle novin stála pšenice 300 Kč žito 245 ječmen 300 jetel pěkný 1500 Kč jeden me. V únoru začalo obilí trochu klesat dobytek též. V Protivíně o jarmarce v únoru se prodával dobytek 6Kč a 50h, 7.50Kč voli, krávy chovné 8kč, drobný dobytek 7Kč jeden kg živé váhy. Dobytek byl levnější než na zimu. Celý únor byl bez sněhu až do konce masopustu, který byl 22,23,24 února napadlo sněhu až 10cm. Noviny psaly, že ve středních Čechách a na Moravě se již seje. V únoru zemřela ve Skalách č.1 výměnkářka Hrubecká ve stáří 90roků narozená byla v Budičovicích č.p.2 u Polánských. Dne 28 února zemřel v Praze Josef Moudrý chalupník v Budičovicích č.10 ve stáří 65 roků. Dne 6 března se nastěhoval do Heřmaně nový farář. Fara byla neobsazena od 1.července minulého roku. Administrátorem tu byl Štěpán Parýzek kaplan v Protivíně. Dne 22. března jsem jel do Prahy, bylo tam 23.projednávání pozůstalosti po bratrovi. Po celý březen bylo špatné počasí zimy, prášenice déšť tak, že se mnoho nezaselo mokro však nebylo. Duben začal s pěkným počasím tak, že se začalo hned sít. Do svátků které byly 12 a 13 dubna bylo všechno zaseto. Selo se výborně pole přes zimu nebyly nic ulehlé a nebylo mokro ani v močálech ku konci dubna trochu napršelo. Dne 29 dubna měl pohřeb syn Kulíře ze Skal. Bylo mu 22 roků přišel v březnu z vojny měl nějakou bolest od toho dostal otravu krve a zemřel. Dne 1. května přišla bouřka studená s větrem. Pak nastalo pěkné počasí. Jelikož nebylo celou zimu ani na podzim ani po jaru žádné mokro jarní obilí se výborně zaselo a počasí začátkem května též pěkné bylo, vyvinovalo se velice obilí tak, že když jsem chodil o křížových dnech do kostela, které byly dne 18,19,20.května už některá žita pšenice a ječmene proléhali. Jetelů bylo hojnost. Od sv. Jana nastal přísušek tak, že obilí tuhlo a nepoléhalo. O svatodušních svátcích v pondělí přišel velký liják, ale pršelo jen někde u nás napršelo hodně v Heřmani však již nepršelo v Chvaleticích málo ve Vodňanech nic. Žita hodně polehla, ale bylo sucho zase vstala. Dne 1 června byl suspendován ze starostenství František Plecer ze Skal pro nepořádky v obci za to, že si nechával obecní peníze pro sebe byl zároveň pokladníkem. Od svátku nepršelo tak, že o pouti, která byla 21.6. bylo zase velké sucho seno bylo do pouti skoro sklizené bylo ho tak prostředně. Málo pršelo až 9 července napršelo hodně pak napršelo 15. července tolik, že byly louky pod Hlinávou pod vodou. Dne 11 července měl svatbu Josef Moudrý (Král) č.10 bral si ženu ze Selibova. Dne 12.července byla slavnost odhalení pomníku Jana Žišky na Škaredým u Sudoměře. Dne 18 července jsme šli ponejprv na žita a dosíkli jsme je 23 července. Když se síkla žita byla velká horka pak se to změnilo a pršelo tak, že se vozila žita až za tři neděle. Pak bylo zase 5 dní bez deště a opět moc napršelo. Obilí jsme dosíkli dne 11 srpna pšenice se nasíklo 670 mandelíků. Ten den 11 srpna večer přišla velká bouře s lijákem u Horažďovic a Berouna průtrž mračen a kroupy pak bylo 4dni hezky a zas pršelo dva dni bylo velké mokro to už jsme měli venku jen 80 mandelíků ovsa a viku. Oves jsme dovezli dne 24.8 viku 25.8. tu jsme měli na Velkým kuse pod Hájky museli jsme ji nosit k vodoteči na pole se jet nemohlo. Dne 3.9. jsme začali síct otavy a dodělali jsme je dne 19. září. Počasí velmi nejisté tak, že se velice těžko sušilo. Kdo má louky na řekách za Skály na Březí musel každý vyvážet a bylo to zamazaný. Dne 22.9. jsme začali sít na Bábě. Selo se hezky neboť přestalo pršet. Tento rok bylo mnoho myší, které zničily mnoho obilí a jetele ačkoliv jetele, poněvadž bylo vláhy dost, rostly myši ho tak ničily, že se nemohlo nasít. Když se zaselo ničily zase tak, že někdo musel sít dvakrát. Brambory a řepa se dobře dobývaly bramborů bylo dost jenom, že jich následkem velkých dešťů hodně shnilo. Parnicí jsme mlátili dne 5,6,7 a 9 listopadu. Ceny obilí hodně opadly do konce listopadu. Po žních se prodávala pšenice za 200Kč v listopadu za 175Kč. Žito po žních 170 v listopadu 110Kč, ječmen po žních 210Kč pak 150Kč jeden me. Brambory se prodávaly za 32 Kč me. Dne 15.listopadu se konaly volby do národního shromáždění a obdržely hlasů v naší obci.
1.strana Republikánská 110hlasů
2.strana Komunistická 117 hlasů
3.strana Lidová 44 hlasů
4.strana Prášek 4hlasy
5.strana Živnostenská 8hlasů
6.strana Českých socialistů 26hlasů
7.strana Sociálních demokratů 25hl


ROK 1926

V lednu toho roku bylo málo sněhu, většinou bláto, málo mrzlo. Dne 31. ledna byla doplňková volba starosty. Jak již bylo napsáno v minulém roku byl suspendován obecní starosta František Pletzer a za něho vykonával starostenství Josef Zámečník. Komunisté kandidovali na starostenství opět Pletzra, byl by býval opět zvolen poněvadž oni měli z 15 členů obecního zastupitelstva 8 členů. Při volbě byl však zvolen za starostu Josef Zámečník poněvadž jejich straník František Šafařík volil s námi a mimo to druhý jejich straník Jan Kropáček se k volbě nedostavil.Únor byl opět bez sněhu a bez mrazů. Obilí i dobytek zlevnily. Pšenice 175, žito 108 Kč, ječmen 130Kč, oves 120 Kč jetel 1400Kč jeden me. Dobytek od 3Kč po 6Kč jeden Kg živé váhy. Dne 15 února měli v Praze svatbu dvě naše dcery Marie a Anna. Březen byl zpočátku mokrý přece se však v březnu selo. My jsme začali sít 27. března a doseli jsme 17. dubna. Duben byl celkem dobrý. Na začátku května přišel déšť pak zimy hlavně 20 a 21. byly mrazy, led na vodě, ovoce zmrzlo, hlavně třešně. O svátcích Svatodušních hezky napršelo byl už skoro přísušek. Svátky byly 23 a 24. května byl jsem na Svaté Hoře bylo tam mnoho lidu. V květnu bylo skoro sucho 1. června moc napršelo pak často pršelo 13. června byla velká bouře s lijákem pak pršelo 3 dny. Dne 16.června měla pohřeb Rybáková ze Skal stará 82 roky. Toho roku se vyplnilo správně pořekadlo, že Medardova kápě 40 dní kape, pršelo stále a jaké hrozné lijáky. Hlavní tři lijáky byly dne 24.června, 3.července a 15.července. Bylo stále mokro, louky za Skály a na řekách byly 4 neděle pod vodou a seno bylo všechno zkažené. S lijákem na sv. Jana Křtitele 24.června přišly kroupy, u Strakonic to zničilo úrodu. My na loučkách jsme přec seno sklízeli, jenom že bylo všechno vyválené a málo suché poněvadž se slunce neukázalo. Řeka Blanice, která se již čtvrtý rok regulovala, byla až pod Karáskovic regulovaná, vodě stačila u Heřmaně a Putimi vodu na lukách neměli. Na žita jsme šli 18 července a stále přeprchalo až 1 srpna odpoledne napršelo to bylo v pondělí a nepršelo až v neděli za tu dobu to hodně ztuhlo a vyschlo. Dne 6 srpna měl pohřeb František Kopence ze Skal stár 33 roků zemřel náhle. Byl Italským legionářem. Počasí se změnilo, bylo hezky dobře se sklízelo. Obilí jsme dosíkli 24 srpna. Na otavi se šlo hned a sklidily se za 9 dní. Byl již přísušek v pátek před posvícením pěkně zapršelo. Všechno znamenitě rostlo víc než v létě, hlavně jetele v strništích a pastvy. Dne 19. října jsme začali meliorovat pozemky pod Hájky. Zmeliorovali jsme všechny, mimo pole okolo cesty a malého kousku. Byla to vzorková meliorace a dostala se 50% subvence. Dne 24 října padal celý den sníh. Od té doby začalo krásné počasí skoro jak v létě tak, že jsme 16 a 17. listopadu seli ještě pšenice na zmeliorované pole u šraňku. Dne 25 listopadu jsme meliorace dodělali. Celý prosinec byl celkem bez sněhu a bez zimy. Tento rok byl velice špatný a tak mokrý léto, což žádný nepamatuje, aby i jetele mokrem vyhynuly.My měli jetel pod Hájky na hoře, prvního bylo dost a druhý mokrem vyhynul tak, že nebyl žádný. Pak jsem měli pod chalupou, i ten byl hodně vyhynulý. Nejhroznější však bylo jetele vožení nemohlo se to vytahat z pole ani po cestách. Dobytek ho špatně žral hubnul krávy nedojily a v zimě chcípal na motolici, my jsme přišli o několik větších telat. Bylo štěstí, že se našel prostředek a že se to dalo vyléčit, když se zjistilo, co je to za nemoc. Pamatuji, že když jsme měli skopový dobytek a přišlo v létě nebo na zimu mokro, že na motolici chcípal někdy zašel skoro všechen, že by i hovězí dobytek také na motolici trpěl nebylo u nás známo. Obilí toho roku moc málo sypalo ceny až při novém roce byly hezké pšenice 225 Kč za jeden me. Obilí dostalo vyšší ceny také následkem toho, že byly na dovážené obilí k nám dány tak zvaná klouzavá cla a to mělo ten účel by u nás bylo obilí dražší a zemědělec mohl existovat. Bylo ho však málo na prodej hlavně žita.


ROK 1927

Leden byl mírný, sníh nebyl žádný, hodně pršelo. Únor byl suchý holomraznice bez sněhu. Dne 29. měl svatbu náš Francek, nastávající hospodář a my jsme se odstěhovali na výměnek. Dne 2. března na Popeleční středu měl pohřeb Václav Mikšíček bratranec a bývalý sedlák v Čičenicích nebyl ani rok na výměnku. Dne 1. března se začalo sít, počasí se však pokazilo tak, že se nemohlo sít až 21.dubna a doselo se 29. dubna. Od 9 března až do 21 března pršelo často i velké deště přicházely. Dne 20. března se utopil v řece Blanici rolník J. Nečas u Krejčů v Maleticích. Byl v kostele v Myšenci a zašel do hostince šel v noci domu a spadl do řeky. Dne 30 dubna večer přišla bouře hodně napršelo pak přišlo pěkné počasí, které trvalo až do 9. května ten den do ráno hodně napršelo. Dne 11.5.byla velká zima do rána mráz a led na vodě ten den jsme dosázeli brambory. Dne 13 května jsme začali dělat drenáž na dolinách, dole byly hrozný zimy vítr a sněhový prášenice. Pro jetel jsme byli ponejprv 11. května. Dne 16. května měl pohřeb syn V. Jíry č.11 stár 12 roků. Po svatém Janě ten týden bylo teplo a vláha. Dne 23, 24, 25 o křížových dnech bylo velice studeno studený větry. 1, 2 a 3 června velká parna. Dne 3. června byla bouře u Týna nad Vltavou a Budějovic padaly kroupy u nás málo pršelo bylo třeba pršet dělalo se sucho. Dne 7 června byl velký vítr a zima. Dne 8 června jsme byli ve Vodňanech, postupovali jsme živnost Franckovi. Dne 9. černa se šlo na sena do pouti byly skoro sklizené. Dne 17. června o pouti zemřela Marie Svatková selka ve Skalách č.4. Rodem byla z Lidmovic, měla dva bratry kněžími jednoho učitelem. V červnu málo pršelo a bylo velké sucho v červenci též až do 13 ten den pršelo velký liják 14. zase pršelo napršelo za brázdu vláhy. Desátého července jsem byl se zetěm Lindaurem na pouti v Útošicích u Plzně u jeho bratra. Na žito se šlo ponejprv 13. července 18 jsme seli první směsku. Dne 23. července zemřel František Jareš rolník č.3 ve Skalách u Laštovičků stár 76 roků. Dne 28 července hezky napršelo pak bylo sucho celý podzimek. Výborně se všecko sklidilo. Dne 23. října se narodil potomek Prokopů u nás syn Františka Prokopa syna mého. Byl křtěn na národní svátek dne 28. října jméno Prokop Václav. Kmotrem byl Václav Viktora můj zet ve Skalách. Dne 10 listopadu pěkně napršelo po dlouhým suchu a pak napadlo trochu sněhu pak začalo studeno a mrazy. Dne 23. listopadu zemřel Václav Vaňata chalupník ze Skal stár 34 roky. Dne 4. prosince se konaly obecní volby. Podáno bylo 5 kandidátek a sice:agrární, domovináři, lidovci, sociální demokraté a komunisté. Agrární strana obdržela hlasů 76, domovináři 67, lidovci 57, soc. demokraté 62, komunisté 73. Za stranu agrární zvolení byli Košatka František ze Skal, Procházka J. ze Skal, Leskovec František, za domovinu Stanislav Jareš ze Skal, za stranu lidovou Zámečník josef z Budičovic, Antonín Poláček z Budičovic, Šafařík František ze Skal, za stranu komunistickou Šálek Tomáš ze Skal, Karel Švamberk ze Skal, Řehoř František ze Skal, za stranu soc. demokratickou Svatek František ze Skal. Pletzar František ze Skal, Mlejnek Jan ze Skal. Do 15. úprosince bylo stále suché počasí pod mlhou východní větry. Dne 14. jsme ještě orali.Dne 21 a 22 velůké mrazy mlátili jsme parnicí. Dne 23. prosince nám zemřel Prokupek na večer mu nebylo nic a ráno byl mrtev. Pohřeb měl 26. prosince. Dne 29. byla volba starosty zvolen Stanislav Jareš ze Skal č.3. Rok tento byl mnohem lepší než minulý. Úroda byla prostřední a slámy málo. Sena a otavy prostředně, vše se dobře sklízelo. Bramborů a řepy bylo hojnost. Byl to rok celkem pohodlný spíš suchý na zimu obzvlášť dlouho nepršelo na vánoce bylo málo vody na mlýny. Ceny dobytka byly skoro celý rok stejné 5 až 8 Kč za kg živé váhy býčci chovní 10 až 13 jeden kg živé váhy. Koně nejlepší od 4000 až 5000 Kč, hříbata 1400 až 1800 Kč. Obilí celý rok stoupalo hlavně žito. Žito bylo po novém roce za 165 Kč me na zimu, při vánocích za 225 Kč, pšenice za 220 Kč ječmen za 220 Kč na zimu za 180 kč me. Semenového jetele toho roku bylo velké množství na zimu se prodával za 1300 až 1400 při Novém roce jenom za 1125 Kč me. Brambory byly levné za 30Kč. Toho roku se stavěly mosty v Budičovicích přes potok a za Skály v Brůdku do této doby tu žádné mosty nebyly. Podsvinčata byla toho roku drahá 1 kg 13 kč až 20 Kč živa váha. Tohoto roku následkem oženění Francka přibyly k naší živnosti následující pozemky které Francek přiženil od č. 15. na Sedle, na Směnách, v Lutovim u hajnice, na Březích a u Brodu.


ROK 1928

Leden byl suchý bez sněhu v polovici ledna se oralo. Dne 9. ledna se začali Viktorové stěhovati ze živnosti č.2 do dvora č.24. Dobytek tam měli již od polovice září m.r. Dne 3. února zemřel J. Kračmer výměnkář mého bratra, který si vzal jeho neteř na usedlost Jindrů u Hůrek za Heřmaní. Byl čtyřikrát ženat a zemřel v Protivíně. Dne 4. února zemřel Josef Nováček rolník ve Skalách stár 63 roky. V únoru bylo mírné počasí bez sněhu. Dne 20. února se narodila Viktorovům Anna. Ku konci února jsme začali dělat drenáže na Koutě na příčných. Zdálo se, že se bude brzo sít, protože bylo sucho v březnu však přišly studené větry a mrazy. Dne 17 března jsme začali sít pak se pro mrazy týden neselo až po 25 se začalo opět sít zaselo se za 4dni poněvadž se jenom vláčilo půda byla všude suchá a sypká. Dne 13. dubna zemřela Fousková neb Brabcová ve stáří 90 roků. Dne 1. května přišla bouřka s velkým lijákem pak bylo dva dni teplo pak studeno. Dne 5,6. května jsem byl na pouti v Římově. Brambory jsme dosázeli 28. dubna. Do 14. května zimy a mrazy až 14 května se trochu oteplilo. Dne 13. března zemřel farář Václav Orna. Nastěhoval se do Heřmaně dne 6. března 1925. Byl špatného zdraví služby Boží nekonal od Novýho roku 1928. Služby Boží vykonával Štěpán Parýzek kaplan z Protivína, který ostal pak také jako administrátor. Na Boží vstoupení byl veliký sjezd strany republikánské (agrární) v Praze. V neděli dne 20 května byla bouřka a trochu napršelo. Dne 23 byla zase bouřka trochu napršelo byl jsem v Praze na výstavě dne 20,21,22. května. Dne 23,24 velký větry studený. Dne 26 celý den pršelo. Ten den měl pohřeb Josef Martínek mlynář v Heřmani na Benešovském mlýně osoba velmi populární stár 68 roků. Červen zpočátku teplý pak ohromné vedro. Na Boží Tělo hodně napršelo pak studeno až do 22 ten den a 23 hezky. Dne 13. června jsme prodali kobylu Jiskru ve Vodňanech za 6000 Kč na vojnu. Od 23. stále hezky sena se udělaly za týden. Na sv. Prokopa 4/7 měl pohřeb Fr. Skoba nejstarší syn Františka Skoby rolník ve Křtěticích mého švagra. Vojančil v Praze u pioner a při koupání se utopil ve Vltavě. Celkem měl Skoba 8 dítek 5 chlapců a 3 holky. První manželka sestra mé ženy mu zemřela r. 1916 byla raněna mrtvicí on byl na vojně. Od 1. července nepršelo nic hrozná vedra až 17 byly bouře u nás však nepršelo a pak nastala vedra. Následkem sucha začalo obilí schnout a předčasně zrát. My jsme dosíkli obilí 4. srpna a 11. srpna všecko dovezli. Dne 15.srpna hodně napršelo pak hodně napršelo 21.srpna bylo vláhy za brázdu. Následkem dešťů začaly přirůstat otavy pak brambory, které nebyly skoro žádné pak jich narostlo dost jenomže 15 října přišel velký mráz a brambory v zemi namrzly a po uložení začaly hnít a musely se přebírat. Dne 19. srpna tu byla velká doženková slavnost taková tu byla před 10 roky. Otavy trochu přirostly bylo jich však málo. My jich měli 5 vozů a udělaly se za 4 dni po posvícení. Selo se výborně. Mlátili jsme jeden na poli na Vejvoze asi 150 paňáků žita pak pšenice z Dolin dolejších pak jsme mlátili později 3dny naposledy 4 dny všecko jsme domlátili dne 26 října. Obilí se mlátilo hodně ačkoliv předčasně uschlo, kdyby dostalo vláhu mohlo ho být o třetinu více. Sena a otavy bylo málo, senu škodily studena a otavy trpěly velkým suchem. Několik stromů se na zimu zmladilo a dostaly každý nějaký kvítek. Dne 10 listopadu hodně napršelo a ještě ty květy na těch stromech byly zachovalé do té doby bylo přiměřené počasí. Dne 2. prosince se konaly první volby do okresních a zemských zastupitelstev. Ve Skalách obdrželi hlasů Republikáni 119, Národní socialisté 44hlasů, lidovci 28 hlasů, živnostníci 5. hlasů (4 hlasy německé) národní demokraté 12 hlasů, komunisté 74 hlasů, sociální demokraté 23. To byly volby do zemských zastupitelstev. Nyní volby do okresních zastupitelstev-hlasovalo se takto:Republikáni 114hlasů, lidovci 28 hlasů, Čeští socialisté 42, Komunisté 72, národní demokraté 22, živnostníci 6 hlasů, sociální demokraté 27 hlasů. Dne 15 prosince padal sníh měla svatbu Marie Zámečníková učitelka brala si učitele jména neznámého. Asi 24 listopadu se vdávala Marie Moudrá č. 10 v Budičovicích brala si elektrotechnika Soukupa z Maletic. Dne 31. prosince napadlo mnoho sněhu. Rok ten to byl dobrý, skoro výborný. Obilí bylo krásné, kdyby bylo nepřišlo sucho bylo by moc polehlo. Obilí se namlátilo hodně, od roku 1921 ho tolik nebylo. Slámy bylo dost, otavy a sena málo. Ovoce žádné. Ceny obilí po jaru až do žní pšenice 225 Kč žito 220 Kč ječmen 215 Kč oves 175Kč. Jetel na zimu r. 1927 1200Kč Kč sláma r. 1928 28 Kč žitná ječná a jará 35 Kč vše za jeden me. Ceny před Novým rokem 1929 pšenice 170 Kč žito 160 Kč ječmen 165 Kč oves 145 Kč jetel 800 Kč u jetele je to zvláštní, že měl tak nízkou cenu u nás roku 1928 nebyl skoro žádný, byly však velké zásoby z roku 1927 ten rok ho bylo mnoho. Seno se prodávalo až za 130 Kč me a to proto, že ten rok bylo málo a sláma k Novému roku za 60Kč. Brambory měli cenu 20 Kč až 30 Kč za me. S bramborama toho roku to dopadlo špatně. V létě pro sucha brambory nerostly jenom natě, když pak přišla v polovici září vláha narostly některých druhů bramborů dost byly ovšem mladý. Dne 15 října přišel velký mráz a brambory v zemi namrzly, kdo je vybíral a uložil tak je musel všecky přebírat neboť strašně hnily. My jsme měli takových dvě fůry museli jsme je přebrat a ve vodě vyprat. Co se navezly takový do lihovaru půl jich schnilo. Řepy moc nebylo. Dobytek toho roku zlevnil a prodával se dle jakosti za 4 Kč až 6Kč živé váhy. Hříbata prostřední za 1000Kč. Podsvinčata po jaru až za 18 Kč na zimu za 8 Kč živé váhy. Ještě jsem zapomněl, že Holečkovo kočí na státním poli na Pilátě vyoral větší množství různých mincí z doby krále Václava III. Pak musím připomenout, že se Josef Holeček majitel dvora toho roku ženil.


ROK 1929

Na silvestr před Novým rokem napadlo velké množství sněhu pak přišly velké mrazy a v lednu padal sníh tak, že u nás bylo veliké množství. Dne 30 ledna měl pohřeb František Novák z Heřmaně můj spolužák. Dne 3 února měl pohřeb Kropáček domkář ve Skalách a dne 5 února Mareš, svobodný stár 24 roků. Zimy hrozný trvaly dál, mrazy 30 stupňů. Největší mráz byl u nás v neděli 11 února 35 stupňů v nížinách jako u Budějovic až 40 stupňů. Dne 11 února se narodil náš Venoušek a 24 února byl křtěn. Celý únor spíš sněhu přibývalo a stále velké zimy. Dne 1. března velký mráz. Přes polovici března stále velké zimy a sníh. Po sv. Josefu začal sníh ubývati ačkoliv byly stále studena. O velikonočních svátcích 31.března a 1. dubna byly místem ještě závěje. Ačkoliv bylo mnoho sněhu a led až 80cm silný nebylo mnoho vody na řekách sníh se pomalu ztrácel jelikož na zimu byla zem velice suchá moc vody spotřebovala. Velice trpěly ryby v rybnících vzdor tomu, že státní správa nechala rybníky bedlivě prosekávat, hynulo tak dlouhou zimu veliké množství, ale nejvíce hynuly proto, že neměly čerstvé vody jelikož na zimu r. 1928 bylo velké sucho neměly prameny vodu. Státní správa i benzínovými motory vodu zdvihala, aby se okysličila. My jsme měli asi 68 kousků ryb v sázce před Viktorouc já bedlivě prosekával, ale voda smrděla jako hnojnice černá byla. Jednou šlo trochu vody po potoce tak já rozhrnul sníh a vodu jsem tam pustil to je zachránilo zašlo jich jen asi 8 kousků. Obec měla ve Velkým rybníku též ryby ty zhynuly úplně všecky poněvadž se tam ta voda nedostala šlo jí málo. Některá žita byla hodně poškozena plísní sněhovou. Na bílou sobotu dne 30 dubna zemřel Václav Našinec v Budičovicích č.1 byl svobodný stár 66 roků byl to hodný člověk. Na Boží hod 31.3. byla bouřka u nás však nepršelo zato nastaly hrozné zimy dne 4 dubna napadlo mnoho sněhu byl velký mráz tak, že led zdržel. Dne 13 dubna opět bouřka trochu napršelo. Začínalo se trochu sít bylo však ještě mokro. U Viktorů jsme předělávali koňské maštale. Dne 17 jsme začali sít a doseli dne 26, selo se dobře. Zimy však stále velké, dne 26 velký vítr odpoledne padal sníh. Od začátku května až do 15 bylo hezky hlavně ten týden před 15 byla horka jaká nikdy nebývají. Dne 1. května se přistěhoval nový p. farář do Heřmaně ze sv. Máří od Vimperka. Dne 15 zima pak začalo přeprchat a o svátcích svatodušních, které byly dne 19 a 20 května hodně napršelo. Celý květen bylo dost hezky, obilí se krásně vyvinovalo. Žita některá řídká od sněhu vyležená. Jetele celkem byly špatné jelikož byly od loňského sucha a myší zhubené, r. 1928 bylo spousta myší. Sena byly pěkně založený. Červen byl teplý od 6 června do 9 dost napršelo. Seno jsme začali síct dne 12 června. O pouti dne 16 bylo hezky a velké množství lidu u sv.Víta. Ceny obilí silně poklesly, loni tento čas se prodávalo žito za 220 Kč, pšenice za 225 Kč. Od žní mr. To začalo klesat dnes stojí žito 115 a pšenice 160 Kč. Dobytek je dražší, hlavně podkravčata ty se prodávají až za 10 kg živé váhy. Podsvinčata jsou též drahá a prodávají se až za 20 Kč Kg živé váhy. Dne 22. června přišla velká bouřka a hodně napršelo. Do té doby bylo už hodně pěkných sen doma déšť bylo třeba. Pak nepršelo a dělal se přísušek. Dne 4 července o půl sedmé přihnaly se od jihozápadu velké mraky s vichřicí, která lámala stromy porážela celé lesy, házela krovy ze střech nám shodila půl krovu Lidovům ze Skal č.4 povalil vítr celou stodolu. Střechy měl rozbité každý. Ve Chvaleticích již padaly hodně kroupy a u Radčic. Řada okresů v Čechách utrpěla velkým krupobitím. 6 července přišel zase liják tak, že bylo dost vláhy. Dne 6. července zemřel Václav Pelikán výměnkář č. 12 z Budičovic stár 76 roků. Dne 13 července jsme dali pumpu do dolejší studny a trouby do maštale. Dne 22.7. jsme šli ponejprv na žita a dne 29 jsme dosíkli a hned se sík ječmen. Obilí se sklízelo pomalu, neboť ho hodně leželo. Dne 18. srpna byla bouře pršelo bylo déšť třeba bylo sucho. Dne 16.9. odpoledne a 17 jsme mlátili parnicí. Dne 21.8. jsme doklidily obilí a začali síct otavy dodělali jsme je 7 září, bylo jich prostředně. Bylo již sucho tak že se začalo sít až po vybrání brambor. Brambory se začaly vybírat před sv. Václavem my je dobrali dne 3.10. Na sv. Václava jsem byl v Praze na tisíciletých slavnostech svatováclavských. Dne 5. října se ženil Josef Kopet č. 14 v Budičovicích. Sucho stále trvalo těžko se selo obilí málo vzcházelo jen místem trochu. Dne 26 října hezky napršelo. Dne 27 byly volby do Národního shromáždění.

Dne 27. října byly volby do Národního shromáždění. Výsledek voleb v naší obci-

Sněmovna:
Republikáni- 134 hlasů
Lidovci- 38 hlasů
Sociální demokraté- 39 hlasů
Čeští socialisté- 52 hlasů
Komunisté- 49 hlasů
Národní demokraté- 4 hlasy
Živnostníci- 3 hlasy
Německá kandidátka- 1 hlas

Senát
Republikáni- 109 hlasů
Lidovci- 36 hlasů
Sociální demokraté- 36hlasů
Komunisté- 47 hlasů
Národní demokraté- 3 hlasy
Živnostníci- 3hlasy
Německá kandidátka- 1 hlas

Výsledek do Národního shromáždění v celé republice
Rok 1929
Strana
Republikánská 1 104 956hlasů
Lidová 623 555 hlasů
Komunisté 752 737 hlasů
Maďar.křesť.soc. 257 438 hlasů
Bund a band 393 299 hlasů
Němečtí soc.dem. 506 204 hlasů
Poláci a židé 102 694 hlasů
Němečtí nacionalisté188866hlasů
Maďarští malorolníci 6893 hlasů
Čeští socialisté 767 573 hlasů
Všeněmci 5 405 hlasů
Národní demokraté 359 759hlasů
Živnostníci 290 757 hlasů
Něm.křest.sociálové347 929hlasů
Hlinkova lidová strana 425 097
Němečtí nár. socialisté204 590 hl.

Porovnání rok 1925
Strana
Republikánská 1 005 938hlasů
Lidová 690 882 hlasů
Komunisté 941 698 hlasů
Maďar.křes.social. 99 148 hlasů
Bund d band 569 969 hlasů
Němečtí soc.demokrati240 910hl.
Poláci a židé 115 288 hlasů
Němečtí nacionálové 240 910 hl.
Čeští socialisté 706 504 hlasů
Národní demokraté321 006 hlasů
Živnostníci 287 269 hlasů
Něm.křest.sociálové 314 438
Hlinkova lidová strana487 773hl.
Něm. Nár. socialisté 168 354 hlasů


Dne 3. listopadu hodně napršelo. Dne 4. listopadu jsme domlátily. Počasí do konce listopadu až do 12. prosince bylo velice pěkné trochu vždy zapršelo pak zase hezky. Obilí, které nemohlo pro sucho vzejít pěkně všecko vzešlo. Dne 12 prosince přišla před večerem bouřka několikrát zablesklo zahřímalo pak byl liják s deštěm a sněhem pak bylo až do konce hezky bez sněhu orat se mohlo stále. Tento rok byl u nás na úrodu výborný sena a otavy bylo tak prostředně. Obilí v ceně hrozně pokleslo. Roku 1928 při Novém roce byla pšenice za až za 230Kč žito 225 ječmen 200 oves 180 Kč jeden me toho roku obilí klesalo a a 1929 též pak před Novým rokem se prodávalo obilí pšenice 160 Kč žito 110 Kč ječmen 125 Kč oves 95 Kč jeden me. Dobytek se celý rok v ceně držel jelikož se ho minulý rok pro nedostatek zelené píce mnoho prodalo prodával se od 6 Kč až do 8 Kč kg živé váhy. Jenomže ho bylo málo. Vepřový dobytek, hlavně podsvinčata měla pěknou cenu, prodávaly se za 10 až 20 Kč živé váhy. Bramborů bylo toho roku dost a proto měli malou cenu za 20 až 30Kč me. Ovoce nebylo žádné. Není pamětníka aniž by mu to člověk věřil, který by pamatoval, že by mohly stromy tak zmrznout jako toho roku. Celá stromořadí, hlavně třešně zašla hlavně v nižších polohách ve vyšších polohách to tak nezmrzlo. My jsme měli pěknou zahradu a neobstálo nám jenom pár mladých švestek a pár jabloňů pak byly taky omrzly. Ve školce mladé stromky obstály. Nejvíce trpěli skoro nejlepší druhy a vůbec stromy šlechtěné. Plané stromy také promrzly, ale přeci obstály hlavně hrušky Václavky. Vlašské ořechy ty zmrzly nadobro. Ovoce na vánoce se sem vozilo ze Slovenska a prodávalo se kg za 2Kč 50hal až za 5Kč. Zvěř trpěla moc tou tuhou zimou hlavně koroptve. Těch bylo na zimu velké množství a po jaru 1930 tady v Budičovicích ani jedna. Několik se jich snad zachovalo za Skály okolo železnice tam bylo přec někde kus holé země. Zajíci chodily až do vsi. Změny držebnosti. Od Viktory koupil živnost č.2 ve Skalách Dohnal František ze Stražovic okres Mirovice k tomu 26 strychy polí a luk. Číslo 9 ve Skalách Jelínků koupil J.Našinec rolník v Budičovicích č.1. Toho roku po jaru jsme dělali drenáže v Průhoně.
 


ROK 1930

Celý leden bylo mírné počasí skoro bez sněhu. Dne 7 února napadal sníh a dne 8,9,10 ostré 5stupňové mrazíky. Dne 13. února se vdávala Aloisic Kubíková č.9 do Štětic k hlaváčům příjmení Čížek. Dne 22 února se ženil Tomáš Svatek č.4. ve Skalách nastávající sedlák.Počasí stále pěkné bez sněhu oralo se již začátkem března začalo se sít v polovici března a do konce března bylo skoro zaseto. Dne 29 března vyhořeli Viktorouc a Bartáčková. Viktorům shořela stodola a maštale. Bartáčkové celá chalupa. Dne 9. dubna zemřel František Dohnal ranila ho mrtvice, který koupil Viktorouc živnost č.2 a byl nastěhovaný na této živnosti pouze 3 dni. Téhož dne zemřela Anna Šálková choť železničního zřízence na souchotiny. Dne 16 a 17. dubna hodně napršelo. Počasí v dubnu i květnu bylo velice příznivé tak, že ku konci května již některá žita a ječmeny proléhaly. Začátkem června byly bouře a místem padaly kroupy. První týden v červnu se přendaval pomník padlích vojínů. Pomník ten byl postaven vedle kapličky proti Maršů a přendal se na nynější místo. Dne 24. dubna bylo v Heřmani sv. biřmování. Dne 4 května jsem byl v Praze za kmotra Ladislavovi Prokopovi synu po mém bratru Tomášovi při biřmování v kostele sv. Václava na Smíchově. Dne 7. června jsme postavili půl krovu u Viktorů na stodolu. Dne 10. června měl svatbu Jaroslav Dohnal č.2 bral si Alžbětu Bartáčkovou. O svátcích svatodušních, které byly dne 8 a 9. června hodně napršelo. Pak nastali časy sena se výborně dělaly bylo jich tak prostředně. Dne 24 června v noci byla bouřka s lijákem uhodilo u Matoušů a Rybáků v Heřmani. Pak napršelo ještě dne 27 června trochu pak nastaly velká horka pak chladné dny a větry moc vysýchalo a obilí předčasně zrálo. Na žita se šlo okolo 8 července a hned na ječmeny. Chladné a suché počasí trvalo od Skočické pouti, která byla 6. července od té doby se žádný nekoupal jelikož byla voda studená. Dne 22. července vozili Viktorů první obilí do nové stodoly. Obilí bylo 5. srpna posečené. Před desátým srpnem měli někteří obilí svezené. Krmení bylo málo. Dne 10 srpna hodně napršelo a 12 zase bylo za brázdu vláhy. Pak nastaly přeháňky tak, že se dodělaly žně až 17,18,19. My doklidili 18 Viktorů 15 srpna. My jsme mlátili 14 srpna parnicí, měli jsme málo místa ve stodole. Krmení bylo málo poněvadž až do této doby bylo sucho. My jsme spásli louku nahoře pod Hlinávou měli jsme 7 malých forek otavy Viktorů 3. V poli se výborně oralo následkem dešťů z 10 a 12 srpna. Zase však vysychalo a jetele strnišťové, které se vláhou ze dne 10.12. srpna začaly zelenat na začátku září opět hořely. O posvícení, které bylo 7 a 8. září ze soboty na neděli hezky napršelo. V Heřmani o pouti měl kázání kestřanský p. farář velkou mši sv. kněz Brychta z Písku a náš p. farář a kestřanský mu přisluhovali. Dne 8,9,10. září dost napršelo. Dne 10. září zemřel Josef Kohet z Budičovic č.14 stár 66 roků. Nebyl ani celý rok na výměnku. 18 září přivezli Viktorů první fůru bramborů do nového sklepa. Dne 21. září měl pohřeb Václav Skoba syn Fr. Skoby ze Křtětic mého švagra byl stár 22 roků. Dne 20 září odpoledne pak 22,23 jsme mlátili ponejprv v nové stodole u Viktorů. Dne 3 a 4. října byly velký mrazy. Dne 13. října jsme dobrali brambory řípy jsme měli jme měli také půl vybrané. Dne 27 října u nás pršelo jinde jako v severovýchodních Čechách a na Českomoravské vysočině padal sníh, nadělal v lesích mnoho škody na Moravě byly velké povodně. Dne 18. listopadu dosíkli Viktorů směsku. Dne 26. listopadu jsme začali mlátit parnicí a domlátili jsme 4.prosince. Mlátili jsme naposled. Napřed mlátil Viktora pak Maršů pak Našinec my naposled. Dne 2 a 3. prosince bylo sčítání lidu a napočítáno bylo
ve Skalách 451 lidí
V Budičovicích 124
Ve Dvorcích 69
V Božovicích 10
Dohromady 654 lidí. Dne 11. prosince zemřela Bazárie Koubová matka mé ženy ve stáří 85 apůl roku. V prosinci bylo mírné počasí dne 30. prosince jsme vyorávali drenáže na Koutě na hoře. Rok tento byl tak prostřední na úrodůna slámu ho bylo hodně pšenice a žito málo sypalo. Sena bylo hodně otavy málo. Bramborů a řepy hodně ovoce žádný. Tento rok byl suchý, my jsme za celý rok rybník nenahnali úpně. Je to již 4. rok suchý. Práce v poli a vůbec všecka práce se výborně dodělala. Tento rok moc poklesly výrobky zemědělské. Ku konci minulého roku se prodávala pšenice za 138Kč žito 80 ječmen 120 Kč oves 95 Kč jeden me. V září měsíci t.r. se prodávala pšenice jen za 120 Kč žito za 70Kč oves za 85 Kč ječmen 120Kč me. Dobytek hovězí po celý rok se prodával od 4Kč do 6Kč jeden kg živé váhy. Býčci chovní až za 11 Kč kg živé váhy. Podkobylčata od 1000 Kč až do 1200 prostřední. Koně dospělí až do 5000Kč My jsme prodávali čtyřletého valach zdravého za 4400Kč. Dobře se prodávala podsvinčata skoro celý rok.Prodával se 1 kg živé váhy až za 21 Kč před vánoci za 8Kč až 9Kč. Prasata na maso byla před vánoci levná sotva za 6 Kč jeden kg živé váhy. Sláma cepy mlácená se prodávala za 22 Kč jará za 30Kč seno 50Kč až 60Kč jeden me. Semenový jetel ačkoliv u nás žádný nebyl prodával se za 1000 až 1100 Kč me. Jetelů tento rok bylo málo. Na zimu bylo sucho a myši, který je moc zničily tak, že byly řídký hodně se ho muselo zaorat, který zůstali byly řídký na první seč a na druhou přišlo velký sucho tak, že druhý nebyl skoro žádný. Máslo se prodávalo okolo 20 Kč kg, mléko do mlékárny za 1 Kč 15hal jeden litr vejce 60 až 70 hal. Jedno. Tohoto roku byla rozdělená Skalsko Budičovická honitba na honitbu Skalskou a Budičovickou. Skalskou najal Stanislav Jareš za 3000 Kč Budičovickou Jan Našinec za 500 a oba platit škody zvěří způsobenou. Tohoto roku se stavěl most most do Oseka nákladem vodního družstva a obce dřív tam byl jen malý můstek, když přišla voda tak přes něj šla. Roku 1929 byl stavěn most od Heřmaně ke mlýnu Benešovskému též nákladem družstva pro regulaci Blanice a obce Heřmaňské. Tak též se stavěl r. 1925 most za Heřmaní k Červenýmu mlýnu. Toho roku se též přestavovali 2 třídy školy v Heřmani.
Při sčítání se udávalo jakého je každý vyznání neb bez víry. Udáno bylo náboženství
Římsko katolické 649 lidí
Českobratrské 2 lidi
Československého 3 lidi
bez vyznání 2 lidi

Ve staré obecní knize je sčítání lidu v Budičovicích z r. 1870. Všech obyvatel jmenovaného roku bylo v Budičovicích, Dvorcích a Božovicích 256 nyní pouze 203 tudíž o 53 obyvatel méně. Ovšem je tam rubrika trvale nepřítomných jaký to byly obyvatelé nevím těch bylo 19 i když ty odpočteme bylo tu o 34 obyvatel více. Čísel ve vsi je stejně tenkrát ještě nebyla chalupa č.22 za to byla chalupa Maršů č.21, která r. 1910 shořela a dodnes postavena není. Ve Dvorcích je víc o dům dělnický.

1870

 

 

 

 

 

 

 

 

1930

 

čp.

muži

ženy

domácí

cizí

trvale přítomní

na čas nepřítomní

trvale nepřítomní

 

 čp.

obojího pohlaví

1

5

6

8

3

11

 

 

 

1

7

2

4

4

6

2

8

 

 

 

2

7

3

6

3

5

4

7

2

 

 

3

6

4

6

4

 

10

7

 

3

 

4

5

5

7

8

2

13

14

 

1

 

5

1

6

2

5

5

2

7

 

 

 

6

7

7

6

4

6

4

10

 

 

 

7

10

8

7

6

11

2

11

 

2

 

8

7

9

10

3

13

2

8

 

5

 

9

4

10

5

5

7

3

9

 

1

 

10

4

11

4

4

7

1

7

 

1

 

11

3

12

8

6

7

7

13

 

1

 

12

14

13

19

14

21

12

31

 

2

 

13

13

14

6

4

4

6

10

 

 

 

14

4

15

9

8

17

 

16

 

1

 

15

4

16

5

9

8

6

13

 

1

 

16

6

17

3

3

6

 

5

 

1

 

17

10

18

20

8

6

22

28

 

 

 

18

69

19

1

5

6

 

6

 

 

 

19

7

20

2

6

8

 

8

 

 

 

20

5

22

1

5

6

 

6

 

 

 

22

10Jest tudíž jak vidno r. 1930 obyvatel v Budičovicích Dvorcích Božovicích 203 obyvatel r. 1870 bylo 235 trvale bydlících 15 trvale nepřítomných 2 na čas přítomní. Toho roku byl také vymalován kostel v Heřmani před byřmováním maloval ho archytekt Jar. Majer z Prahy.


ROK 1931 

V lednu sněhu málo, časem rozmrznuto tak, že se i oralo 8 a 9 větší mrazy sněhu málo v některých krajinách sníh žádný. Dne 12.ledna se nastěhovali staří Viktorů ze živnosti č.2 do dvora č.24. Dne 13 ledna měl svatbu Jan Bartáček a Anna Bečvářová ze Skal a nastěhovali se do č.2 tam, kde byli staří Viktorovi. Dne 14. ledna jsem byl na pohřbu V.Křížka výměnkáře ve Viticích, byl to syn od mé sestřenice byl stár 62 zemřel náhle pohřeb byl ve Skočicích. Dne 17 ledna měl svatbu František Bečvář domkář ve Skalách č.14 bral si Annu Podlešákovou č.19 v Budičovicích. Od 27 ledna do 31 ledna jsme znovu zřizovali zasypanou studnu v chalupě č.22. V únoru napadalo hodně sněhu. V březnu padal opět sníh 8. začaly mrazy, které trvaly až do 19. března. Dne 9. března jsme začali dělat žumpu na hnojůvku a dne 21 jsme ji dodělali. Dne 25.3. jsme začali dělat drenáže na sedle. Dne 29 na něděli květnou napadlo hodně sněhu po celý týden přeháňky větry se sněhem. Dne 4. dubna na bílou sobotu jsme seli pelušku u Seníku Viktora ječmen na poli od Vaňátků ještě žádný nesel. Na Boží hod pršelo a ve dne byla velká zima. Mrazy do 10. dubna toho dne jsme seli ječmen na Bábě. Dne 15.dubna byl velký vítr ráno velká prášenice. Dne 18.4. se vdávala Poláčkova dcera Poláčka ze Skal do Chvaletic. Dne 17. dubna měl pohřeb Matěj Susk (Karásek) na samotě mezi mlýnem Benešovským a Heřmaní stár 64 roků. Dne 18. dubna zemřela moje sestra Marie v Bozoticích u Dobříše, kdež byla u svého syna četnického strážmistra ve stáří 66 roků. Dne 20. dubna jsme doseli ze všech nejdřív, jiní nemohli pro mokro. Počasí stále studené až 24 a 25 bylo hezky 26 trochu pršelo. V této době jsme dělali drenáže na Koutě nahoře. Dne 19. května jsem byl na pohřbu Jana Našince v Myšenci stár 68 roků. Nastalo sucho a pršelo až 21. května to hezky napršelo. Jetele byly husté, ale krátké dokud byla vláha byla zima pak sucho. O svátcích Svatodušních jsem byl na svaté Hoře a v Borolicích. Na svaté Trojici hodně napršelo, bylo to moc třeba, neboť již všecko hořelo. Dne 7. června hezky napršelo, bylo však pořád málo. Velká bouře s lijákem byla dne 18.června pak napršelo dne 20. června v sobotu před poutí. O pouti bylo hezky a mnoho lidí u svatého Víta. Dne 25. pršelo celý den do luk a jetelů bylo ještě málo. Dne 4 a 5 července byly velké bouře u nás hezky napršelo, ale bylo to ještě málo. Dne 4. července měl svatbu Jan Řežábek (Zahradník), bral si Annu Svatkovou. Dne 7. července se šlo ponejprv na žito, my jsme šli až 10. července. Dne 12 července zemřel Alois Jareš ze Skal č.3 svobodný ve stáří 28 roků usazoval dřevo, přerazil si sochorem nohu od toho byl v nemocnici za necelých 24 hodin mrtev. Dne 16. července jsme dosíkli žita a odpoledne jsem šli hned na pšenici. Dne 20. července nepršelo za brázdu vláhy. Dne 25. července byl u nás veliký liják, dost napršelo ve Štěticích, Ražicích, Pohorovicích nepršelo skoro nic. Dne 5. srpna jsme již všecko dosíkli Viktorů též. Dne 8 srpna již někteří doklidili obilí my však jsme dovezli obilí až 24 srpna a to s té příčiny, že od 9 srpna stále přeprchalo a 19 a 20 srpna dost napršelo. Stále přeprchalo až 2 a 3. září bylo hezky, přivezli jsme 4 fůry otavy. Dne 5. září byla velká bouře s lijákem při které zabil blesk rolníka Čadka z Maletic. Jmenovaný se před čtyřmi roky přistěhoval na živnost Zámečníkouc v Maleticích než živnost koupil tak se oženil oby byli mladí. On byl rodák z Bošovic u Čížové ona z Malčic u Mirotic. Stále přeprchalo otavy a semenový jetele se těžko sklízely. My jsme dodělali otavy a semenový jetele dne 16. září. Dne 17. září jsme začali mlátit parnicí a domlátili jsme dne 21. září. Často pršelo a 24 září celý den tak, že nastalo mokro, že se do sv.Václava nic nezaselo. Dne 27. září bylo hezky na sv. Václava opět pršelo. Dne 29. září jsme šli ponejprv na brambory za Hrůbkem bylo místem mokro. Dne 30. září začalo být hezky začalo se sít a doseli jsme dne 3. října. Dne 5. října dodělali Viktorů otavy a dovezli poslední semenový jetel. Dne 27. září byly obecní volby. U nás byly podány čtyři kandidátky a sice: Republikánská, Lidová, Domovinářská a kandidátka venkovského pracujícího lidu. Obdrželi hlasů – Republikáni 69, Lidovci 45, Domovináři 96 kandidátka venkovského pracujícího lidu 88 hlasů. Zvoleni byli za stranu republikánskou Viktora Václav ze Skal č. 24, Prokop František z Budičovic, Cahyna Josef ze Skal, Tomáš Svatek rolník ve Skalách. Za stranu lidovou Zámečník Josef z Budičovic, Šafařík František ze Skal, za domovinu Bláha František z Budičovic, Kropáček František ze Skal, Stanislav Jareš ze Skal. Bečvář chalupník ze Skal (Kadlec). Votava František ze Skal,za kandidátku pracujícího lidu: Šálek Tomáš penzista dráhy, Dort Josef penzista dráhy, Dunovský Václav železničář, Hvězda Jan železničář. Pěkné počasí až do 25 října. Pak deště a sníh. Pan nastaly pěkné jasné mlhavé dni tak, že někteří pásli dobytek až do 27 listopadu. Dne 28 listopadu napadlo hodně sněhu pak nastala mírná zima tak, že se oralo ještě na Silvestra. Od 15. prosince až do 22. prosince jsme mlátili u Viktorů parnicí. Dne 20. prosince byla volby starosty zvolen byl Stanislav Jareš č.3 ve Skalách. Tento rok byl u nás dobrý až na to, že bylo obilí málo na slámu trpělo suchem zrna bylo dost. Jinde to bylo daleko horší pro velké sucho. Sena a otavy bylo u nás prostředně. Následkem málo slámy prodával se dobytek na zimu za 2Kč jeden kg živé váhy horší jakost, lepší jakost 1kg kolem 3Kč jeden kg živé váhy. Vepřový dobytek byl též velice laciný podsvinčata skoro celý rok se prodávala za 6 až 7 Kč jeden kg živé váhy jenom v lednu byly trochu dražší. Krmná prasata pro řezníky se prodávala od 5Kč do 6Kč kg živé váhy. Koňský dobytek byl též laciný na zimu se prodávaly staré kobyly už za 800Kč. Obilí jak jsem již podotkl hodně sypalo a bylo ho nadbytek. Aby ceny obilí příliš neklesly cizím dovozem obilí, bylo zřízeno povolovací zřízení, které dávalo povolení na dovoz cizího obilí tak, že se ceny obilí trochu držely. Pšenice se prodávala od jara až do Novýho roku od 130 Kč až do 140 Kč me. Žito mělo skoro tu samou cenu. Ječmen na zimu kolem 125 Kč me, oves kol 100 Kč me. Brambor a řepy se urodilo hojnost, brambory byly laciné kol 18Kč me v lihovaru kol 30 Kč me dle škrobnatosti. Jetele toho roku se urodilo hezky jenom, že skoro všechen zamkl byl bez barvy prodával se za 400 až 800kč me. Seno a sláma byly drahé seno od 55 Kč až do 65 kč me sláma od 40 Kč až do 50Kč me. Tento rok nastala v průmyslu velká nezaměstnanost u nás na každých 40osob jeden nezaměstnaný v Německu na každých 10osob jeden nezaměstnaný ten stav je v celém světě velká nezaměstnanost, která se stala následkem velké nadvýroby, kterou způsobily velice zdokonalené stroje. U nás se vyplatilo přes 700 milionů Kč nezaměstnaným mimo toho podporoval různé pomocné akce stravovací pro chudé nezaměstnané ve městech. Tento rok se zřídila v naší obci elektrika tímto způsobem. Utvořilo se družstvo každý člen složil 500Kč pak na každý hektar pozemku 50Kč. Obec na to věnovala 70 000 Kč pak byla slíbena státem 45% subvence celého rozpočtu. Poslední den v roce zemřel Václav Matouš chalupník ve Skalách č. 22 stár 56 roků. Dne 27 prosince zemřel František Soužný, železničář stár 45 roků chalupa na hrázi rybníka ve Skalách.